Nederlandse Heide

_JVB4860bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB6504bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
_JVB1258bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB2189bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
_JVB9926bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB6573bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB2616bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB5989bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB4753bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
JarnoVanBussel_Heideproject_jpgb
previous arrow
next arrow
_JVB4860bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB6504bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
_JVB1258bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB2189bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
_JVB9926bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB6573bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB2616bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB5989bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgsite
_JVB4753bTIFFTIFFTIFFTIFFgoedeindversiejpgb
JarnoVanBussel_Heideproject_jpgb
previous arrow
next arrow

De Nederlandse Heide              

In 2014 won ik samen met David Peskens en Tjeerd Visser de 1e editie van de Marius van der Sandt Beurs ( www.mariusvandersandtacademy.nl  ). In dit jaar werkten we alle drie aan een eigen project, maar met hetzelfde onderwerp: heide. Tijdens dit project kregen we begeleiding van vijf vooraanstaande Nederlandse natuurfotografen: Jasper Doest, Theo Bosboom, Joris van Alphen, Bas Meelker en Jan Vermeer. Mijn serie maakte ik op de Strabrechtse Heide en kreeg in het gebied veel hulp van boswachter Jap Smits.

In het gebied wordt nog een oude beheersmethode uitgevoerd: akkerbeheer in heideterreinen. Jap beheert hier al vele jaren het terrein en dat werpt zijn vruchten af. Door jarenlang akkerbeheer toe te passen, ontstaan unieke stukken heide die in trek zijn bij vele soorten insecten.

Zo worden vergraste voormalige heidevegetaties afgebrand, een jaar door schapen gebruikt als voorbemesting en vervolgens ondiep geploegd. Vervolgens wordt het enkele jaren beteeld waarna het voor lange tijd braak komt te liggen en begraasd door schapen. Op deze manier wordt het terrein langzaam omgevormd naar een door struikheide gedomineerde vegetatie met in de tussenliggende jaren overgangsfasen van matig voedselrijk grasland en/of heischraal grasland.